Kontaktai

Tauragės socialinių paslaugų centras

Įmonės kodas: 179880456
A/s LT704010041600030030
AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100
K.Donelaičio g. 21,72263, Tauragė
Tel.(8 446) 72280, faksas (8 446) 72 280
El. paštas: paslauga@taurage.lt

Centro veikla vykdoma:

Centro buveinė K.Donelaičio g. 21, Tauragė
Centro nakvynės namai – Tauragės r. sav., Taurų k., Tauragės Dvaro g.24
Centro Moterų krizių centras – K. Donelaičio g. 21, Tauragė

Centro veiklos klausimais informacija teikiama:
Centro veiklos klausimais -  tel.(8 446) 72 280
Dėl socialinės pagalbos namuose skyrimo – tel.(8 446) 52 008
Dėl techninės pagalbos priemonių skyrimo – tel.(8 446) 52 123
Dėl transporto paslaugų skyrimo – tel.(8 446) 72 280
Dėl pagalbos skyrimo socialinę riziką patiriantiems asmenims ir šeimoms – tel.(8 446) 52 123
Dėl paramos maisto produktais skyrimo ir laikino apnakvindinimo – tel.(8 446) 52 123
Dėl socialinių įgūdžių ir krizių įveikimo paslaugų –tel. (8 446) 71 580
Dėl bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo – tel.(8 446) 72 280
Centro kontaktai:

DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Pareigos

Vardas, Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Administracija

Direktorė

Nijolė Navickienė

(8 446) 52053,

8 650 18417

paslauga@taurage.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Jovita Petkienė

(8 446) 52123

jovitapetkiene.spc@gmail.com

Vyriausioji buhalterė

Regina Jankauskienė

(8 446) 52039

regina.jankauskiene@taurage.lt

Buhalterė

Diana Karpienė

(8 446) 52039

dianakarpiene@gmail.com

Psichologė

Doloresa Sergejevienė

(8 446) 71089

d.sergejeviene@gmail.com

Kompiuterininkas

Silverijus Statkus

(8 446) 52039

statkus31@gmail.com

Socialinio  darbo  padalinys

Vyr. socialinė darbuotoja

Justina Balčiūnaitienė

(Vaiko priežiūros atostogos)

(8 446) 52123

justina.balciunaitiene@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Sandra Antanavičienė

(8 446) 71580

8 655 65919

s.antanaviciene7@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Jurgita Baltutienė

(8 446) 41432

8 619 15110

jurgitabaltutiene.spc@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Vija Kvederė

(8 446) 41432

8 619 27212

vijakvedere.spc@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Meritana Jokšaitė

(8 446) 41433

8 619 52770

meritana.joksaite@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Sandra Jučienė

(8 446) 71580

8 655 65912

sandrajuciene.spc@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Dalia Vaišviliene

(8 446) 41433

8 610 96617

daliavaisviliene.spc@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Giedrė Petrošiutė-Sadauskienė

(8 446) 41433

8 680 27516

sadauskienegiedre.spc@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Ieva  Ambrozaitė

(8 446) 71473

8 619 23820

ieva.ambrozaite.spc@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Greta  Preikšaitytė

8 655 65915

(8 446) 71473

gpreiksaityte@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Eglė Rukienė

(8 446) 71473

8 682 97557

eglerukienespc@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Sandra Dadūrė

(8 446) 71473

8 655 65913

sandradadure.spc@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Kristina Laurinskaitė

(8 446) 52123

astra19ster@gmail.com

Techninės paglbos priemonių specialistė

Rima Gečienė

(8 446) 52123

rima.geciene@gmail.com

Socialinio darbuotojo padėjėja

Gitana Rimkienė

(8 446) 52123

 

Socialinio darbuotojo padėjėja dirbanti su regos negalią turinčiais asmenimis

Stasė  Janaitienė

(8 446) 72750

stase.janaitiene@gmail.com

Socialinės  pagalbos tarnyba

Socialinės pagalbos tarnybos vadovė

Lina Valantinaitė

(8 446) 52008

lina.valantin@gmai.com

Lankomosios priežiūros darbuotojai

 

(8 446) 52008

 

Nakvynės  namai

Nakvynės namų vadovė

Irina Janutienė

8 655 61618

irinajanutiene@gmail.com

Socialinio darbuotojo padėjėjai

 

8 655 61618

 

Aptarnaujantis  personalas

Sekretorė

Inga Petkienė

(8 446) 72280

ingapetkiene@gmail.com

Vairuotojas

Stasys Petreikis

8 656 34211

 

Vairuotojas

Ričardas Balseris

8 652 37036

 

Darbininkas

Valdas Vitėnas

(8 446) 72280

 

Valytoja

Olga Eičienė

(8 446) 72280